6058

אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
להבים

6054
6056
 • ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה להבים

חדשות

 • 02/08/18

  שלום לכולם,

  בימים האחרונים נערכה הוועדה המקומית לתכנון ובניה להבים לקיום הדיונים בהתנגדויות שהוגשו לתכנית שכונת שרונים מס' 619-0457366. לאחר משלוח הזימונים לדיון הראשון בהתנגדויות לתכנית, התברר כי מתנגדים רבים וכן חברי מליאת הוועדה המקומית, צפויים לצאת במהלך חודש אוגוסט 2018 לחופשות קייץ, שבגינן הם ייעדרו מהדיונים בתכנית. מבדיקה שנערכה נראה כי לא ניתן יהיה לקיים את הדיונים בתכנית גם במהלך החודשים ספטמבר- אוקטובר 2018, בגין חגי תשרי ובגין הבחירות לרשויות המוניציפליות. בנסיבות אלו, ולנוכח חשיבותה של התכנית וחשיבות השתתפותם של המתנגדים ושל חברי מליאת הוועדה המקומית בדיונים, הוחלט כי הדיון בתכנית יתקיים בפני הוועדה המקומית החדשה אשר תוקם לאחר הבחירות. 

   בכבוד רב,

   אליהו לוי

  יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 • 02/08/18

  רישום לגני ילדים פרטיים בלהבים

  לידיעת התושבים:

  הפעלת גן ילדים פרטי עד 10 ילדים חייב ברישוי מאת המועצה.

  האישור הנדרש כולל: היתר לשימוש חורג ורישוי עסק.

  על כן, אם בכוונתכם להירשם לגן פרטי, הנכם נדרשים לבדוק שבידי   

  מפעיל-הגן מצויים אישורים תקפים, כפי המפורט לעיל.   

  לבירורים ניתן לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה

  בטלפון 08-9554784 ובמייל Handasa@lehavim.muni.il

 • 14/02/18

  לידיעת משתמשי המערכת רישוי זמין,

  החל מתאריך 15.04.18 כל הבקשות להיתר המקוונות יוגשו רק עם רכיב חישוב שטחים.

  יש להערך לכך בהתאם.

 • 29/03/2016

  הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי ע"פ תיקון 101 לחוק התכנון והבניה החל מיום 3.4.16 או פרסום תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע"ו – 2016, לפי המוקדם, יש לפעול בהתאם להוראות תיקון מס' 101 בכל הנוגע להליכי הרישוי החדשים וחלה חובת הגשת כל הליכי הרישוי באמצעות המערכת המקוונת.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.