6058

אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
להבים

6054
6056
 • ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה להבים

חדשות

 • 14/02/18

  לידיעת משתמשי המערכת רישוי זמין,

  החל מתאריך 15.04.18 כל הבקשות להיתר המקוונות יוגשו רק עם רכיב חישוב שטחים.

  יש להערך לכך בהתאם.

 • 14/02/2018

  הוועדה המקומית לתו"ב להבים נבחרה להיות שותפה לפיילות המתבצע לרכיב חישוב שטחים של רישוי זמין

  בתאריך 25.02.2018 יתקיים כנס לוועדות ואדריכלים המשתתפים בפיילוט 

  הכנס יערך במרכז פסג"ה, שד' בן גוריון 38 קיריית מלאכי (קומה א' מעל הספרייה העירונית, ליד המתנ"ס)

  על סדר היום:

  09:00-10:00 הדרכה לעובדי הוועדות קריית מלאכי ולהבים

  10:00-10:30 הפסקה

  10:30-12:30 הדרכת עורכי בקשות להיתר ותרגול (מומלץ להגיע עם מחשבים ניידים ותוכנת שרטוט מותקנת עליו). קבצי תרגול ישלחו בהמשך השבוע, יש לשמור את קבצי התרגול על המחשב.

 • 29/01/2018

  הוועדה המקומית מבקשת לעדכן על דחיית מועד ההפקדה לתוכנית מס' 619-0457366 "שכונת שרונים" כך שהמועד האחרון להגשת התנגדויות הינו ה- 28/02/2018.

 • 29/03/2016


  הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי ע"פ תיקון 101 לחוק התכנון והבניה החל מיום 3.4.16 או פרסום תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע"ו – 2016, לפי המוקדם, יש לפעול בהתאם להוראות תיקון מס' 101 בכל הנוגע להליכי הרישוי החדשים וחלה חובת הגשת כל הליכי הרישוי באמצעות המערכת המקוונת.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.