הנחיות פרטניות ונספחים

שכונת שרונית 

בנייה ירוקה- צמודי קרקע