טבלת תעריפי הועדה

מדד אחרון:
220.9055
מתאריך:
01/03/2017
טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.080 אגרת מינימום 299.06 299.06
אגרת בניה אגרה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.30 32.30
אגרת בניה אגרה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.30 32.30
אגרת בניה אגרה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) 1 1.11 1.11
אגרת בניה אגרה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) 1 0.55 0.55
אגרת בניה אגרה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.59 3.59
אגרת בניה אגרה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית 1 1.17 1.17
אגרת בניה אגרה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.701 הקמת גדר בטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 299.06 299.06
אגרת בניה אגרה 1.00.801 עבודה מצומצמת 59.81 59.81
אגרת בניה אגרה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.1.1 אגרת מידע 1 191.12 191.12
אגרת בניה אגרה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00