טבלת תעריפי הועדה

מדד אחרון:
233.3374
מתאריך:
01/02/2019
טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרה 1.00.016 אגרת חידוש היתר יח"ד 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.018 אגרת פטור יח"ד 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.080 אגרת מינימום יח"ד 303.55 303.55
אגרת בניה אגרה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה 32.79 32.79
אגרת בניה אגרה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר 32.79 32.79
אגרת בניה אגרה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) 1.22 1.22
אגרת בניה אגרה 1.00.200 מבנים חקלאיים 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.64 3.64
אגרת בניה אגרה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות יח. 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.700 הקמת גדר יח. 1.21 1.21
אגרת בניה אגרה 1.00.701 הקמת גדר בטחון, חקלאות יח. 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח"ד 303.55 303.55
אגרת בניה אגרה 1.00.801 עבודה מצומצמת יח"ד 60.71 60.71
אגרת בניה אגרה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה יח"ד 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.1.1 אגרת מידע מ"ר 193.98 193.98
אגרת בניה אגרה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה יח"ד 1.00 1.00